Tarieven – Tandartspraktijk 'Bocht Oosterdiep' – Veendam

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2020.

Voor bepaalde zorgverzekeraars gelden specifieke afspraken. Lees meer...

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Abonnementen

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Zorgverzekeraars
Op dit moment zijn er overeenkomsten met de zorgverzekeraars Menzis en Anderzorg afgesloten. Eventuele (rest)nota’s krijgt u via uw verzekeringsmaatschappij. Voor de overige zorgverzekeraars krijgt u een (rest)nota via Fa-med. We doen ons uiterste best om de administratieve afhandeling van de nota voor u zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Dit is mogelijk door de financiële afhandeling uit te besteden aan Fa-med. Deze maatschappij handelt indien mogelijk uw nota rechtstreeks af met uw zorgverzekeraar, u krijgt slechts een nota van de eventuele eigen bijdrage.