Tarieven – Tandartspraktijk 'Bocht Oosterdiep' – Veendam

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2023.

Voor bepaalde zorgverzekeraars gelden specifieke afspraken. Specifieke afspraken

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Zorgverzekeraars
Op dit moment zijn er overeenkomsten met de zorgverzekeraars Menzis en Anderzorg afgesloten. Eventuele (rest)nota’s krijgt u via uw verzekeringsmaatschappij. Voor de overige zorgverzekeraars krijgt u een (rest)nota via Fa-med. We doen ons uiterste best om de administratieve afhandeling van de nota voor u zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Dit is mogelijk door de financiële afhandeling uit te besteden aan Fa-med. Deze maatschappij handelt indien mogelijk uw nota rechtstreeks af met uw zorgverzekeraar, u krijgt slechts een nota van de eventuele eigen bijdrage.